Hotel de Loose: gevels en daken

Beschermd monument van 26-03-1990 tot heden

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Gent
Deelgemeente Gent
Straat Burgstraat
Locatie Burgstraat 18 (Gent)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/44021/400.1
  • 4.01/44021/971.1
  • OO001091

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Hotel de Loose

Burgstraat 18, Jan Botermanstraat zonder nummer, Gent (Oost-Vlaanderen)

Brede voorgevel, oorspronkelijk enkelhuistype, volledig opgetrokken uit zandsteen, met drie bouwlagen van vijf traveeën onder zadeldak, zogenaamd naar weduwe Pierre de Loose die in 1780 een aanvraag deed om de voorgevel van haar huis te laten herbouwen. Behouden koetshuis met zijgevel in de Jan Botermanstraat.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De bescherming omvat de gevels en bedaking van het voormalig Hotel de Loose.

Het beschermingsdossier motiveert de historische en artistieke waarde van de gevels en bedaking van het voormalig Hotel de Loose als volgt:
"- de historische waarde als 18de-eeuwse herenwoning gebouwd in 1780 door weduwe Pierre de Loose met afbraakmateriaal van het Prinsenhof (grotendeels afgebroken in 1777).
- de artistieke waarde van de volledig zandstenen voorgevel in Lodewijk XVI-stijl, gemarkeerd door zijrisalieten met bekronend hoofdgestel op karakteristieke Lodewijk XVI-consoles en met versierde borstweringen."

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, beschermingsdossier DO000810, 18de-eeuwse hotels (VAN DEN BOSSCHE H., 1990).

Waarden

De gevels en bedaking van het voormalig Hotel de Loose zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

artistieke waarde

historische waarde

in casu documentaire waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.