Beschermd monument

Treurbeuk op protestants kerkhof Korsele

Beschermd monument van 27-10-1982 tot heden

ID
9147
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/9147

Besluiten

Treurbeuk op het protestantse kerkhof
definitieve beschermingsbesluiten: 27-10-1982  ID: 1847

Beschrijving

De treurbeuk op het protestants kerkhof in de wijk Corseele te Sint-Maria-Horebeke is beschermd als monument.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen bracht een advies uit waarin de waarde van de treurbeuk als volgt gemotiveerd werd:
De treurbeuk ontstaat omstreeks 1836 in Engeland (B.K. Boom 1979). Derhalve in de parken vonden hij en zovele andere treurvormen vooral zijn bestemming op begraafplaatsen om voor de hand liggende redenen. Het exemplaar op het protestants kerkhof te Horebeke dateert uit het midden van de 19de eeuw en behoort tot de eerste lichting treurbeuken die in ons land aangeplant werden.
De specifieke lage, breed uitstoelende kruin van dit exemplaar is het gevolg van de lage inplanting van zes gesteltakken.

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, Beschermingsdossier DO000696, Treurbeuk op protestants kerkhof, advies KCML (1982).


Waarden

De treurbeuk op het protestants kerkhof in de wijk Corseele is beschermd als monument omwille van het algemene belang gevormd door de:

historische waarde

-

volkskundige waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Treurbeuk op protestants kerkhof Korsele

Korsele 39 (Horebeke)
De opgaande treurbeuk groeit achteraan op het protestantse kerkhof, ten noordwesten van de Nieuwe protestantse kerk (gebouwd in 1872) en dicht bij de Oude Kerk (gebouwd in 1794-1795), nabij de scheidingsmuur met het domineehuis. Het is één van de oudste treurbeuken van het land uit het midden van de 19de eeuw met aan de wortels een ingegroeide grafsteen van 1867.