Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Parochiekerk Sint-Michiel met omgeving

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van tot heden

ID
915
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/915

Besluiten

Parochiekerk Sint-Michiel en omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 17-07-1979  ID: 1274

Beschrijving

De bescherming als dorpsgezicht betreft de parochiekerk Sint-Michiel en de omgeving. De aansluitende bebouwing van de kerk bestaat uit de pastorie, de hoeve naast de kerk en het huis ertegenover, en is van belang omwille van de onbebouwde percelen van productief akkerland die het landelijk aspect van de ligging van de kerk bepalen.

Het beschermingsdossier motiveert de bescherming als volgt: Het ensemble van de kerk met kerkhof, de pastorie en de overige gebouwen gelegen langs de smalle en oude Kerkstraat, vormen een belangrijke voorbeeld van een oude dorpskern van het straattype. Het geheel van de opgesomde gebouwen, samen met de omringende akkers is landschappelijk zeer waardevol. Deze landelijke kern sluit aan bij een groter open landschap dat langs de zuidzijde door bossen wordt afgesloten.

  • Onroerend Erfgoed Vlaams-Brabant, Beschermingsdossier DB000520, Sint-Michielskerk en omgeving (S.N., 1979).


Waarden

De Sint-Michielskerk en onmiddellijke omgeving is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

-

volkskundige waarde

-


Aanduiding van

Is de omvattende bescherming van

Dorpswoning

Kerkstraat 8 (Herent)
Langshuis met één verdieping uit de 18de eeuw. Zijgevel voorzien van vlechtingen en schouderstukken.


Dorpswoning

Kerkstraat 7 (Herent)
Huis met twee verdiepingen waarvan de kern mogelijk opklimt tot de 17de-18de eeuw. Latere uitbreiding en wijzigingen.


Langgestrekte hoeve

Kerkstraat 3 (Herent)
Bakstenen hoevetje van het langgeveltype uit de 17de eeuw.


Parochiekerk Sint-Michiel

Kerkstraat 5 (Herent)
Kerk in classicistische stijl, gedateerd 1762 en bestaande uit een vijfzijdig koor; één beuk van vier traveeën en een kleine klokkentoren gevat tussen twee bijbouwen, afgedekt met lessenaarsdaken.

Is de gedeeltelijke bescherming van

Silsombos

Veltem-Beisem (Herent), Kampenhout, Nederokkerzeel (Kampenhout), Erps-Kwerps (Kortenberg)
De ankerplaats Silsombos is gelegen ten oosten van Kortenberg en strekt zich van west naar oost uit vanaf de dorpskernen van Erps en Kwerps tot en met de vallei van de Molenbeek nabij Veltem. Naar het noorden reikt het gebied tot bij het gehucht Relst met het kasteel Ter Loonst. Centraal in de ankerplaats ligt Silsombos, met daarbij het neoclassistische kasteel en park van Wilre en neotraditionele kasteel en park van Ter Balk, beiden met middeleeuwse kern. Centraal door het gebied loopt de vallei van de Molenbeek. De twee bij elkaar geleden dorpskernen Erps en Kwerps, zijn opvallend.