Parochiekerk Sint-Michiel met omgeving

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 17-07-1979 tot heden

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Herent
Deelgemeente Veltem-Beisem
Straat Kerkstraat
Locatie Kerkstraat (Herent)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.02/24038/101.1
  • 4.02/24038/104.1
  • OB000345

Is de omvattende bescherming van

Dorpswoning

Kerkstraat 8, Herent (Vlaams-Brabant)

Langshuis met één verdieping uit de 18de eeuw. Zijgevel voorzien van vlechtingen en schouderstukken.

Dorpswoning

Kerkstraat 7, Herent (Vlaams-Brabant)

Huis met twee verdiepingen waarvan de kern mogelijk opklimt tot de 17de-18de eeuw. Latere uitbreiding en wijzigingen.

Langgestrekte hoeve

Kerkstraat 3, Herent (Vlaams-Brabant)

Bakstenen hoevetje van het langgeveltype uit de 17de eeuw.

Parochiekerk Sint-Michiel

Kerkstraat 5, Herent (Vlaams-Brabant)

Kerk in classicistische stijl, gedateerd 1762 en bestaande uit een vijfzijdig koor; één beuk van vier traveeën en een kleine klokkentoren gevat tussen twee bijbouwen, afgedekt met lessenaarsdaken.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De bescherming als dorpsgezicht betreft de parochiekerk Sint-Michiel en de omgeving. De aansluitende bebouwing van de kerk bestaat uit de pastorie, de hoeve naast de kerk en het huis ertegenover, en is van belang omwille van de onbebouwde percelen van productief akkerland die het landelijk aspect van de ligging van de kerk bepalen.

Het beschermingsdossier motiveert de bescherming als volgt: Het ensemble van de kerk met kerkhof, de pastorie en de overige gebouwen gelegen langs de smalle en oude Kerkstraat, vormen een belangrijke voorbeeld van een oude dorpskern van het straattype. Het geheel van de opgesomde gebouwen, samen met de omringende akkers is landschappelijk zeer waardevol. Deze landelijke kern sluit aan bij een groter open landschap dat langs de zuidzijde door bossen wordt afgesloten.

  • Onroerend Erfgoed Vlaams-Brabant, Beschermingsdossier DB000520, Sint-Michielskerk en omgeving (S.N., 1979).

Waarden

De Sint-Michielskerk en onmiddellijke omgeving is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

volkskundige waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.