Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Villa

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
91512
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/91512

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Villa in eclectische stijl. Het kadasterarchief registreert de nieuwbouw ervan in 1908, als bezit van dokter Jules Janssens. Later woning van de familie Van der Meirsch. Op grond onder meer van stilistische overeenkomsten is het ontwerp vermoedelijk toe te schrijven aan architect Theophile Présiaux (Lede).Aanduiding van

Is de vaststelling van

Villa

Nerenweg 9-11 (Laarne)
Villa in eclectische stijl. Het kadasterarchief registreert de nieuwbouw ervan in 1908, als bezit van dokter Jules Janssens. Later woning van de familie Van der Meirsch. Op grond onder meer van stilistische overeenkomsten is het ontwerp vermoedelijk toe te schrijven aan architect Theophile Présiaux.