Beschermd monument

Dekenij in rococostijl

Beschermd monument van tot heden

ID
9153
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/9153

Besluiten

Geografisch pakket Zottegem
definitieve beschermingsbesluiten: 22-05-1981  ID: 1626

Beschrijving

De bescherming als monument omvat de gevels, het interieur en de daken van de voormalige dekenij, later in gebruik als Katholieke Kring.

In het beschermingsdossier wordt de architectuurhistorische waarde van het pand als volgt gemotiveerd: "als voorbeeld van een grote woning uit het derde kwart van de 18de eeuw, met bepleisterde gevels, fronton, rocaille-ornamentiek in stucco en hardstenen deuromlijsting met deurwaaier, binnen met originele 18de-eeuwse trap en in de 19de eeuw aangepast interieur. Bovendien vormt de gevel met het stadhuis een homogene wand aan de zuidzijde van de Markt, recht tegenover de beschermde kerk."

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, Beschermingsdossier DO000640, Geografisch pakket Zottegem (VAN DEN BOSSCHE H., 1981).


Waarden

De voormalige dekenij, thans Katholieke Kring (gevels, interieur, bedaking), is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:

Aanduiding van

Is de bescherming van

Dekenij in rococostijl

Markt 4 (Zottegem)
Huis van het dubbelhuistype in rococostijl met twee bouwlagen van negen traveeën onder steil zadeldak, uit de 18de eeuw, met bepleisterde en geschilderde baksteenbouw op gecementeerde plint.