Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Dorpswoning

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
91534
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/91534

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Huis met aangepaste beschilderde puntgevel van drie traveeën en twee bouwlagen onder licht geknikt zadeldak. Traditionele verankerde bak- en zandsteenbouw uit de eerste helft van de 18de eeuw, gewijzigd in de tweede helft van de 19de eeuw, op hoge zandstenen plint en met negblokken.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Burgerhuis

Hoog-Kallostraat 58 (Beveren)
Diephuis met aangepaste puntgevel van drie traveeën en twee bouwlagen onder licht geknikt zadeldak. Traditionele verankerde bak- en zandsteenbouw uit de eerste helft van de 18de eeuw, gewijzigd in de tweede helft van de 19de eeuw, op hoge zandstenen plint en met negblokken.