Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Huis van Saceghem met binnentuin en bijgebouwen

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van tot heden

ID
9155
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/9155

Besluiten

Geografisch pakket Gent
definitieve beschermingsbesluiten: 26-03-1990  ID: 2364

Beschrijving

De bescherming als stadsgezicht omvat het Huis Van Saceghem, de binnentuin en bijhorende gebouwen. Het 18de-eeuwse herenhuis is eveneens als monument beschermd.

Het beschermingsdossier motiveert de historische en artistieke waarde van de bescherming als stadsgezicht van het voormalige Huis van Saceghem, met inbegrip van de binnentuin en bijhorende bijgebouwen, als volgt: "als typisch 18de-eeuws herenhuis van de Gentse patriciërsfamilie van Saceghem met voorgevel in Lodewijk XVI-stijl van 1773 en met U-vormige aanleg van hoofd- en bijgebouwen rondom een rechthoekige binnentuin."

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, beschermingsdossier DO000810, 18de-eeuwse hotels (VAN DEN BOSSCHE H., 1990).


Waarden

Het voormalige Huis van Saceghem, met inbegrip van de binnentuin en bijhorende gebouwen is beschermd als stadsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

in casu beeldbepalende waarde:

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Huis van Saceghem

Drabstraat 42 (Gent)
Herenhuis uit de tweede helft van de 18de eeuw op U-vormig plattegrond, genaamd naar het Gentse geslacht van Saceghem dat het huis in 1773 vernieuwde en sindsdien lange tijd bewoonde. Rechts bepleisterde en geschilderde Lodewijk XVI-lijstgevel van zeven traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak, links bepleisterde en geschilderde Lodewijk XVI-lijstgevel van vier traveeën en twee bouwlagen met zadeldak, beide van 1773. Binnentuin waarrond de gebouwen langs drie zijden geschikt zijn. Oudste gebouwen, in L-vorm, daterend uit de 18de eeuw. Stallen en koetshuis haaks op linkerhelft van de voorgevel, uit de tweede helft van de 18de eeuw.