Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Burgerhuizen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
91585
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/91585

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Nr. 49, 51, 53. Drie onderkelderde enkelhuizen van twee bouwl. en resp. twee, een en twee trav., onder mansardedak (leien) voorzien van twee dakkapellen en een centraal dakvenster, vlg. archiefstukken van 1908 en n.o.v. architect G. Lenglé. Met een als een geheel opgevatte gele bakstenen lijstgevel met gecementeerde muurvlakken, in Art Nouveaustijl. S.A.G., reeks G.12, 1908 - C.9.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Burgerhuizen

Kongostraat 57-61, 57A, 61A (Gent)
Drie onderkelderde enkelhuizen in art nouveau van twee bouwlaag en respectievelijk twee, een en twee traveeën, onder mansardedak voorzien van twee dakkapellen en een centraal dakvenster, volgens archiefstukken van 1908 en naar ontwerp van architect G. Lenglé.