Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Constructiewerkplaats Carels

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
91593
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/91593

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

ACEC-site, voorheen constructie-atelier Carels. Het bedrijf werd in 1839 door Charles-Louis Carels opgericht aan Klein Meerhem (constructie van ondermeer kleinere stoommachines en poldergemalen); in 1861-62 overgebracht naar de huidige vestiging aan Dok-Noord, waar het zich weldra tot een der speerpuntbedrijven in de machinebouw zal opwerken.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Constructiewerkplaats Carels

Dok-Noord 3-5, 6-7, 3A-D, 4B-F, 7A-D, 6A, Sassevaartstraat 42-46, 47-48, Sint-Salvatorstraat 18, 20B, 18A-B (Gent)
ACEC-site, voorheen constructie-atelier Carels. Het bedrijf werd in 1839 door Charles-Louis Carels opgericht aan Klein Meerhem en 1861-62 overgebracht naar de huidige vestiging aan Dok-Noord, waar het zich weldra tot een der speerpuntbedrijven in de machinebouw zal opwerken. De bedrijfgebouwen dateren voornamelijk uit de tweede helft van de 19de eeuw en het eerste kwart van de 20ste eeuw. De site werd met respect voor het industrieel archeologische karakter herbestemd tot een multifunctioneel complex.