Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Dorpswoning

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
91612
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/91612

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Hoekhuis van drie en twee traveeën en twee bouwlagen onder afgewolfd zadeldak (nok parallel aan de straat, mechanische pannen), in de tweede helft van de 19de eeuw te dateren.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Burgerhuis

Drieshoekstraat 1 (Beveren)
Hoekhuis van drie en twee traveeën en twee bouwlagen onder afgewolfd zadeldak, in de tweede helft van de 19de eeuw te dateren.