Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Arbeidershuizen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 91637   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/91637

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Schuin op de straat ingeplante en tegen elkaar leunende arbeidershuisjes van één bouwlaag onder zadeldaken met verspringende nokhoogte en met voortuintjes, onder meer met pomp, minstens opklimmend tot de eerste helft van de 19de eeuw, doch later aangepast.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Reeks arbeiderswoningen

Kruisstraat 175, 179 (Ronse)
Schuin op de straat ingeplante en tegen elkaar leunende arbeidershuisjes van één bouwlaag onder zadeldaken met verspringende nokhoogte en met voortuintjes, onder meer met pomp, minstens opklimmend tot de eerste helft van de 19de eeuw, doch later aangepast.