Beschermd monument

Pastorie Onze-Lieve-Vrouw van de Carmelbergparochie

Beschermd monument van 19-09-1997 tot heden
ID: 9165   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/9165

Besluiten

Dorpskom van Berchem
definitieve beschermingsbesluiten: 19-09-1997  ID: 3212

Beschrijving

De pastorie van de Onze-Lieve-Vrouw van de Carmelbergparochie is beschermd als monument.Waarden

De pastorie is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: : als voorbeeld van een pastorie uit het midden van de 19de eeuw, gebouwd op vierkant grondplan, bestaande uit twee bouwlagen en gedekt pannenschilddak met bepleisterde en witgeverfde gevels waarvan voornamelijk de hoofdgevel met zijn centrale travee een vreemde mengeling van stijlen vertoont: eclectische geprofileerde spiegelboogramen, arduinen rondbogige deuromlijsting, neogotisch ijzeren maaswerk als deurbovenlicht, neoclassicistisch geïnspireerde rondboogramen en fronton, op kleine consoles rustend rondboogjesfries, door spiegels onderverdeelde hoekpilasters hoekvoorsprongen.

artistieke waarde

van de neoromaans-neogotisch aangeklede gang met onder andere muurkolonnetten, gewelven en hangende sluitstenen, het geheel waarschijnlijk oorspronkelijk gepolychromeerd maar later bepleisterd en wit geschilderd.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Pastorie Onze-Lieve-Vrouw van de Carmelbergparochie

Stationsstraat 8 (Kluisbergen)
Vroegere pastorie naar bouwplan van 2 juli 1846, met moeilijk leesbare signatuur van bouwmeester "L. Bourgois". Gebouwd ter vervanging van de oudere, dieper achterin gelegen pastorie, waarvan een deel van de ommuurde tuin rest.