Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Pastorie

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
91661
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/91661

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Huis met gecementeerde lijstgevel van zes traveeën en twee bouwlagen onder mank en geknikt zadeldak. Eenvoudige, vlak omlijste vensters met lekdrempels.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Pastorie Heilig-Kruisparochie

Oude Dorpsstraat 8 (Beveren)
Dubbelhuis met gecementeerde lijstgevel van zes traveeën en twee bouwlagen onder mank en geknikt zadeldak. Spiegelboogvormige deur in rijk geprofileerde arduinen omlijsting, in de tweede helft van de 18de eeuw te dateren.