Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Dorpswoning den Es van 1812

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
91727
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/91727

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Huis van vijf traveeën en één bouwlaag onder zadeldak voorzien van een centraal dakvenster.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Dorpswoning den Es

Heirbaan 107 (Beveren)
Huis van vijf traveeën en één bouwlaag onder zadeldak voorzien van een centraal dakvenster. Rechthoekige deur in arduinen omlijsting voorzien van neuten met latei met jaartal 1812.