Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Dorpswoning

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
91770
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/91770

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Statig dorpshuis met omringende tuin, thans afgesloten door een muurtje en fraai ijzeren toegangshek (voorheen volledig met ijzeren straathekken).Aanduiding van

Is de vaststelling van

Dorpswoning

Drapstraat 20 (Nazareth)
Statig dorpshuis met omringende tuin, thans afgesloten door een muurtje en fraai ijzeren toegangshek (voorheen volledig met ijzeren straathekken).