Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Begijnenhuis Heilige Lambertus

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 20-09-2010 tot heden
ID: 91778   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/91778

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Vrij grote begijnenwoning samen met de aanpalende woning nummer 13 gebouwd in 1714 ter vervanging van twee 16de-eeuwse huizen. De voorgevel van deze woning werd echter midden 19de eeuw vervangen door een nieuw parement, met nieuwe vensters en deur met 19de-eeuws schrijnwerk.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Begijnenhuis Heilige Lambertus

Begijnhof 12 (Dendermonde)
Vrij grote begijnenwoning samen met de aanpalende woning nummer 13 gebouwd in 1714 ter vervanging van twee 16de-eeuwse huizen. De voorgevel van deze woning werd echter midden 19de eeuw vervangen door een nieuw parement, met nieuwe vensters en deur met 19de-eeuws schrijnwerk.