Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Stadskern Zottegem

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van tot heden

ID
9178
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/9178

Besluiten

Geografisch pakket Zottegem
definitieve beschermingsbesluiten: 22-05-1981  ID: 1626

Rechtsgevolgen

Meer informatie over de rechtsgevolgen van beschermingen vind je op onze website.

Beschrijving

De stadskern van Zottegem, gevormd door de Markt als kern met de daarbij aansluitende straten, is beschermd als stadsgezicht.

In het beschermingsdossier wordt de bescherming van het stadsgezicht als volgt gemotiveerd: als kern met de daarbij aansluitende straten, omwille van het historische belang van het nauwe en bochtige tracé van sommige straten (Kerkberg, Trapstraat, Nieuwstraat, Hospitaalstraat), de beeldbepalende waarde van de bebouwing rond de Markt en de beplantingen langs de Heldenlaan, alsook de waarde als perspectiefsluiters zoals de dekenij, stadhuis en de waarde van de nog homogene bebouwing aan het Stationsplein, gedeeltelijk aan de Markt en aan de Kasteelstraat.

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, Beschermingsdossier DO000640, Geografisch pakket Zottegem (VAN DEN BOSSCHE H., 1981).


Waarden

Het stadscentrum van Zottegem, gevormd door de Markt als kern met de daarbij aansluitende straten, is beschermd als stadsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Stadskern Zottegem

Arthur Scheirisstraat, Beggaardweg, Bruggenhoek, Désiré Van Den Bosschestraat, Elenestraat, Firmin Bogaertstraat, Graaf van Egmontstraat, Gustaaf Schockaertstraat, Heldenlaan, Hoogstraat, Hospitaalstraat, Kasteelpad, Kasteelstraat, Kazernstraat, Laurens De Metsstraat, Markt, Meerlaan, Molenkouter, Molenstraat, Musselystraat, Neerhofstraat, Nieuwstraat, Noordstraat, Sint-Annastraat, Stationsplein, Stationsstraat, Trapstraat, Vestenstraat, Wolvenstraat, Zavel (Zottegem)
De stadskern van Zottegem situeert zich rondom de Markt waaraan het stadhuis, de parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart en de voormalige dekenij zijn gelegen.

Is de omvattende bescherming van

Bedrijfsgebouw Sanitary Underwear Company S.A.

Gustaaf Schockaertstraat 7 (Zottegem)
Opmerkelijk gewapend-betonnen fabrieksgebouw, naar ontwerp van ingenieur De Puyseleere, gedateerd 1909 en aldus een der eerste betonconstructies van ons land. Bij dit hoofdgebouw hoort tevens een stoommachine- en ketelhuis, opgetrokken volgens dezelfde constructiemethode, en een octogonale fabrieksschouw in betonmetselwerk, versterkt met ijzeren banden.


Brouwerij

Nieuwstraat 33 (Zottegem)
In achterbouw, voormalige brouwerij waarvan het linker deel later tot textielatelier omgebouwd werd: de vroegere brouwerij strekte zich uit tot achter het huidige nummer 27.


Brouwerij De Toekomst

Hoogstraat 74 (Zottegem)
Dubbelhuis van vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, uit de tweede helft van de 19de eeuw, met bepleisterde en geschilderde lijstgevel op hoge sokkel van arduin. Achteraan een gekasseide binnenkoer bevindt zich de voormalige brouwerij met voornamelijk in 1905 opgetrokken gebouwen. Aan weerszijde van de binnenkoer, bakstenen dienstgebouwen met onder meer paardenstallen en opslagplaatsen.


Brouwerij Gebroeders Crombé

Hospitaalstraat 10 (Zottegem)
Aan straatzijde, herenhuis van twee en een halve bouwlaag en drie traveeën uit eind 19de eeuw - begin 20ste eeuw. Bakstenen gebouw met voorgevel bekleed met siergevelsteen. Van de brouwerij resteren nog een 19de-eeuws bakstenen gebouw onder schilddak en de halfingebouwde ronde fabrieksschouw met vierkante basis.


Brouwershuis

Firmin Bogaertstraat 14 (Zottegem)
Voormalig brouwershuis. Sober huis met twee en een halve bouwlaag van vier traveeën onder schilddak, uit de 19de eeuw. Gedecapeerde en aangepaste baksteenbouw op arduinen plint.


Bruine beuk Egmontpark

Zottegem (Zottegem)
In de tweede helft van de 19de eeuw werd op de historische site aansluitend bij het Egmontkasteel een park aangelegd. De bruine beuk vermeld op de inventarisatiefiche dateert uit deze periode.


Bruine beuk Egmontpark

Zottegem (Zottegem)
In de tweede helft van de 19de eeuw werd op de historische site aansluitend bij het Egmontkasteel een park aangelegd. De bruine beuk vermeld op de inventarisatiefiche dateert uit deze periode.


Burgerhuis

Stationsstraat 11-13 (Zottegem)
Burgerhuis van drie bouwlagen en vier traveeën onder zadeldak, daterend uit de tweede helft van de 19de eeuw, met geschilderde en bepleisterde lijstgevel.


Burgerhuis

Trapstraat 43 (Zottegem)
Dubbelhuis van vier traveeën en twee en een halve bouwlaag onder een zadeldak, uit de tweede helft van de 19de eeuw. Bepleisterde en witgeschilderde lijstgevel op hoge sokkel van arduin.


Burgerhuis

Stationsstraat 31 (Zottegem)
Huis van oorspronkelijk vier traveeën en twee en een halve bouwlaag onder zadeldak, daterend uit de tweede helft van de 19de eeuw, met geschilderde en bepleisterde gevel met geaccentueerde bel-etage.


Burgerhuis

Nieuwstraat 34 (Zottegem)
Rijhuis met een smalle deurtravee naast een breder venstertravee en twee bouwlagen, uit begin 20ste eeuw. Baksteenarchitectuur met verwerking van simili-natuursteen.


Burgerhuis

Hoogstraat 9 (Zottegem)
Burgerhuis met opvallende lijstgevel van baksteen verrijkt met sierankers en kleurrijke faiencesteen voor de neggen en bogen, speklagen en friezen; middentravee uitlopend op torentje onder schilddak met vorstkam en windwijzer.


Burgerhuis

Hoogstraat 10 (Zottegem)
Burgerhuis van vijf traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak. Bepleisterde en geschilderde lijstgevel gedateerd 1781 op een cartouche met voorts onleesbaar opschrift boven het breder getoogd middenvenster van de tweede bouwlaag.


Burgerhuis

Markt 7 (Zottegem)
Burgerhuis van drie bouwlagen en drie traveeën onder zadeldak, uit de 19de eeuw. Bepleisterde en geschilderde baksteenbouw onder kroonlijst met tandlijst.


Burgerhuis

Hoogstraat 65 (Zottegem)
Burgerhuis van twee en een halve bouwlaag en vier traveeën onder zadeldak, uit midden 19de eeuw. Witgeschilderde en bepleisterde lijstgevel op arduinen plint; schijnvoegen op benedenverdieping.


Burgerhuis

Kasteelstraat 35 (Zottegem)
Burgerhuis met twee bouwlagen van vier traveeën onder zadeldak, uit de tweede helft van de 19de eeuw, met bepleisterde en geschilderde voorgevel.


Burgerhuis

Hoogstraat 8 (Zottegem)
Burgerhuis van vier traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak met bepleisterde en geschilderde lijstgevel met bewaarde ordonnantie op de bovenverdieping. Rechthoekige vensters met lekdrempels van arduin, verbonden tot cordon op derde bouwlaag.


Burgerhuis

Heldenlaan 14 (Zottegem)
Enkelhuis van drie en een halve bouwlaag en drie traveeën onder zadeldak, uit de tweede helft van de 19de eeuw. Bepleisterde, witgeschilderde lijstgevel; rechts poortrisaliet voorzien van imitatiehoekstenen en geaccentueerd door balkon met gesmeed ijzeren balustrade op consoles.


Burgerhuis

Heldenlaan 16 (Zottegem)
Dubbelhuis van drie bouwlagen en vijf traveeën onder zadeldak, uit de tweede helft van de 19de eeuw. Bepleisterde en witgeschilderde lijstgevel.


Burgerhuis

Désiré Van Den Bosschestraat 31 (Zottegem)
Huis met voortuin. Vijf traveeën en twee bouwlagen onder een zadeldak, uit de tweede helft van de 19de eeuw. Bepleisterde en lijstgevel.


Burgerhuis

Kasteelstraat 36 (Zottegem)
Leegstaand dubbelhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (pannen), uit de 19de eeuw. Beraapte lijstgevel met middenrisaliet.


Burgerhuis

Heldenlaan 70-72 (Zottegem)
Burgerhuis van twee bouwlagen, vier traveeën onder zadeldak (kunstleien). Grijsbeschilderde, gecementeerde lijstgevel op arduinen plint. Benedenverdieping voorzien van schijnvoegen.


Burgerhuis

Heldenlaan 51 (Zottegem)
Burgerhuis van twee bouwlagen en vier traveeën onder schilddak, uit de eerste helft van de 19de eeuw, met bepleisterde en witgeschilderde lijstgevel op arduinen plint.


Burgerhuis

Arthur Scheirisstraat 2 (Zottegem)
Pittoresk burgerhuis, heden gebruikt als magazijn. Drie bouwlagen van vier traveeën onder zadeldak, uit eind 19de eeuw. Baksteenbouw op arduinen plint, gecementeerde begane grond onder geprofileerde puilijst, bel-etage bekleed met siergevelsteen; aflijnende hoekblokken.


Dekenij Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaartparochie

Kasteelstraat 18 (Zottegem)
Op de plaats van de oude pastorij werd in 1852 de nieuwe dekenij gebouwd. Het ontwerp was van bouwmeester Van Houcke. De sobere neoclassicistische gebouw, gedateerd 1852, bestaat uit vijf traveeën en twee bouwlagen onder een tentdak. In de voortuin staan twee haakse bijgebouwen van één bouwlaag onder een zadeldak.


Domein Egmontkasteel

Heldenlaan 92 (Zottegem)
De in oorsprong middeleeuwse burcht maakte deel uit van een uitgebreide vestinggordel tussen de gebieden behorend aan de Franse kroon en het Duitse Keizerrijk. Het latere 16de-eeuwse kasteel, dat in de loop van de 18de en 19de eeuw gedeeltelijk werd getransformeerd, wordt omgeven door een park met onder andere een oude beuk en twee taxussen als relict van de tuinaanleg.


Eclectisch burgerhuis

Arthur Scheirisstraat 16 (Zottegem)
Huis met twee bouwlagen van drie traveeën onder mansardedak, uit begin 20ste eeuw. Parement van siergevelsteen met kleurige lijsten, op arduinen plint.


Eclectisch herenhuis

Molenstraat 21 (Zottegem)
Eclectisch herenhuis van het enkelhuistype met twee bouwlagen. Gecementeerde baksteenbouw voorzien van schijnvoegen, op afgeschuinde pseudorustica plint.


Gasthof De Zwaan

Stationsplein 11 (Zottegem)
Hoekhuis met respectievelijk twee en vier traveeën aan weerszij van de afgesnuite hoektravee, daterend uit de tweede helft van de 19de eeuw; oorspronkelijk twee en een halve, heden vier bouwlagen onder een afgesnuit zadeldak.


Geheel van twee stadswoningen

Trapstraat 17-19 (Zottegem)
Dubbelhuizen opgevat als een geheel van acht traveeën en twee en een halve bouwlaag onder zadeldak, daterend uit de tweede helft van de 19de eeuw.


Gele paardenkastanje Egmontpark

Zottegem (Zottegem)
In de tweede helft van de 19de eeuw werd op de historische site aansluitend bij het Egmontkasteel een park aangelegd. De gele paardenkastanje vermeld op de inventarisatiefiche dateert uit deze periode.


Gemeenteschool

Firmin Bogaertstraat 12 (Zottegem)
Gemeenteschool van twee en een halve bouwlaag van vijf traveeën onder schilddak, uit eind 19de eeuw. Baksteenbouw op arduinen plint; sierlijke muurankers. Bouwlagen gemarkeerd door gekorniste lijsten. Links, in het verlengde van het gebouw: poort en aangepaste aanbouw, laatstgenoemde onder zadeldak; linker aanbouw van één travee onder plat dak.


Gesticht Onze-Lieve-Vrouw van Deinsbeke

Kasteelstraat 55 (Zottegem)
Neogotisch complex gebouwd in 1883 naar ontwerp van de Oudenaardse architect Alphonse Vossaert. L-vormige bouw in kenmerkend donkerbruin metselwerk, van twee bouwlagen onder doorlopende steile zadeldaken met dakvensters; tijdens het interbellum meermaals uitgebreid.


Hemelboom Egmontpark

Zottegem (Zottegem)
In de tweede helft van de 19de eeuw werd op de historische site aansluitend bij het Egmontkasteel een park aangelegd. De hemelboom vermeld op de inventarisatiefiche dateert uit deze periode.


Herenhuis

Molenstraat 24 (Zottegem)
Herenhuis van het dubbelhuistype met twee bouwlagen van vijf traveeën onder schilddak, uit de 19de eeuw.


Herenhuis

Hoogstraat 71 (Zottegem)
Herenhuis van vijf traveeën en twee en een halve verdieping onder zadeldak, daterend uit de tweede helft van de 19de eeuw, met bepleisterde en geschilderde lijstgevel met Louis-Philippe-inslag. Getoogde koetspoort onder het gietijzeren hek van het ondiep bel-etagebalkonnetje.


Herenhuis

Hoogstraat 26 (Zottegem)
Herenhuis van het enkelhuistype van vijf traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak, uit de tweede helft van de 19de eeuw. Bepleisterde en geschilderde lijstgevel op arduinen plint geleed door de cordon vormende lekdrempels van de beneden- en bel-etagevensters.


Herenhuis

Firmin Bogaertstraat 8-10, 8A (Zottegem)
Herenhuis met twee bouwlagen en vijf traveeën onder zadeldak, uit de tweede helft van de 19de eeuw. Bepleisterde en beschilderde lijstgevel op hoge sokkel van arduin met second empire-inslag. Rechts, aanbouw van één bouwlaag met segmentboogpoort.


Herenhuis

Nieuwstraat 40 (Zottegem)
Herenhuis van het dubbelhuistype, van vijf traveeën en twee bouwlagen onder een zadeldak, uit de tweede helft van de 19de eeuw. Bepleisterde en geschilderde lijstgevel met Louis Philippe-inslag.


Herenhuis

Heldenlaan 89 (Zottegem)
Herenhuis van twee en een halve bouwlaag en zes traveeën onder zadeldak uit het vierde kwart van de 19de eeuw. Bepleisterde, witgeschilderde lijstgevel op arduinen plint en horizontaliserende imitatiebanden in benedenverdieping.


Herenhuis

Arthur Scheirisstraat 4-6 (Zottegem)
Herenhuis met drie bouwlagen van vier traveeën onder zadeldak, uit de tweede helft van de 19de eeuw. Bepleisterde en beschilderde lijstgevel op arduinen sokkel. Rechts aanbouw van twee bouwlagen en drie traveeën onder plat dak.


Herenhuis in rococostijl

Markt 4 (Zottegem)
Huis van het dubbelhuistype in rococostijl met twee bouwlagen van negen traveeën onder steil zadeldak, uit de 18de eeuw, met bepleisterde en geschilderde baksteenbouw op gecementeerde plint.


Hoekhuis

Stationsplein 1-2 (Zottegem)
Neoclassicistisch getint hoekhuis met drie traveeën aan weerszij van de afgesnuite hoektravee en twee bouwlagen onder een pseudomansardedak, daterend uit de tweede helft van de 19de eeuw.


Hoekhuis

Markt 13 (Zottegem)
Hoekhuis van drie bouwlagen en respectievelijk drie en vier traveeën, uit de tweede helft van de 19de eeuw, met bepleisterde en geschilderde lijstgevels.


Hoekhuis

Markt 22 (Zottegem)
Hoekhuis met drie bouwlagen van vier traveeën (Markt) en zes traveeën (Arthur Scheirisstraat), onder afgesnuit zadeldak (mechanische pannen), uit de 19de eeuw.


Hoekhuis

Markt 12 (Zottegem)
Hoekhuis met drie bouwlagen van zeven en vijf traveeën, voorheen onder gebogen schilddak, uit het vierde kwart van de 18de eeuw.


Hoekhuis

Heldenlaan 2 (Zottegem)
Hoekhuis uit het vierde kwart van de 19de eeuw, rechts, met afgeschuinde hoektravee. Twee en een halve bouwlaag en respectievelijk vier, één en één travee onder afgewolfd dak met twee latere dakkapellen.


Hoekhuis

Bruggenhoek 24 (Zottegem)
Hoekhuis van zes traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, uit de tweede helft van de 19de eeuw.


Hoekhuis met winkelpui

Stationsplein 6, 6A (Zottegem)
Hoekhuis met vier traveeën aan weerszij van de afgesnuite hoektravee en drie bouwlagen onder een mansardedak met dakvensters, uit de tweede helft van de 19de eeuw. Zijgevel gemarkeerd door houten art-nouveaugetinte winkelpui en aansluitende bekronende erker in derde en vierde travee.


Hongaarse zilverlinde Egmontpark

Zottegem (Zottegem)
In de tweede helft van de 19de eeuw werd op de historische site aansluitend bij het Egmontkasteel een park aangelegd. De hangende zilverlinde vermeld op de inventarisatiefiche dateert uit deze periode.


Huis Ferdinand

Heldenlaan 18 (Zottegem)
Huis van drie bouwlagen en drie traveeën onder zadeldak; centrale dakkapel met driehoekig fronton; daterend uit de eerste helft van de 20ste eeuw. De bel-etage wordt volledig ingenomen door een erker onder een ijzeren balustrade.


Huizenrij

Arthur Scheirisstraat 15-27 (Zottegem)
Homogene wand met huizen van twee en een halve bouwlaag van twee of drie traveeën onder zadeldaken, uit eind 19de eeuw. Diverse parementen, sommige aangepast en vernieuwd.


Huizenrij

Arthur Scheirisstraat 1-11 (Zottegem)
Homogene wand met bepleisterde en beschilderde panden met drie bouwlagen en wisselend aantal traveeën.


Ierse taxus Egmontpark

Zottegem (Zottegem)
In de tweede helft van de 19de eeuw werd op de historische site aansluitend bij het Egmontkasteel een park aangelegd. De Ierse taxus vermeld op deze inventarisatiefiche dateert uit die periode.


Italiaanse populier Egmontpark

Zottegem (Zottegem)
In de tweede helft van de 19de eeuw werd op de historische site aansluitend bij het Egmontkasteel een park aangelegd. De Italiaanse populier vermeld op de inventarisatiefiche dateert uit deze periode.


Japanse notenboom Egmontpark

Désiré Van Den Bosschestraat, Graaf van Egmontstraat, Heldenlaan (Zottegem)
In de tweede helft van de 19de eeuw werd op de historische site aansluitend bij het Egmontkasteel een park aangelegd. De Japanse notenboom dateert uit deze periode.


Laan van gekandelaarde platanen tussen vredesboom en heldenmonument

Heldenlaan (Zottegem)
Bij het oprichten van het oorlogsmonument in het centrum van Zottegem in 1921 werd ook beslist om 26 platanen en een vrijheidsboom aan te planten. Als vrijheidsboom werd een zomereik op het einde van de Neerstraat geplant die er kon uitgroeien als een opgaande boom. We tellen nu nog 20 platanen.


Marilandica populier Egmontpark

Zottegem (Zottegem)
In de tweede helft van de 19de eeuw werd op de historische site aansluitend bij het Egmontkasteel een park aangelegd. De Marilandica populier vermeld op de inventarisatiefiche dateert uit deze periode.


Oorlogsmonument ontworpen door Jules Vits

Heldenlaan (Zottegem)
Oorlogsmonument Eerste Wereldoorlog voor de gesneuvelden en burgerlijke slachtoffers van Zottegem.


Opgaande eik als vredesboom

Heldenlaan (Zottegem)
Bij het oprichten van het oorlogsmonument in het centrum van Zottegem in 1921 werd ook beslist om 26 platanen en een vrijheidsboom aan te planten. Als vrijheidsboom werd een zomereik op het einde van de Neerstraat geplant die er kon uitgroeien als een opgaande boom.


Overblijfsel van hospitaal

Hospitaalstraat 12 (Zottegem)
Overblijfsel van het voormalig hospitaal. Huis met twee bouwlagen van vijf traveeën onder zadeldak, 1662 gedateerd op de imposten van de poort, met aanpassingen in de 19de en de 20ste eeuw.


Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart

Markt (Zottegem)
Kruiskerk gelegen ten noorden van het Marktplein. Zottegem was voorheen voor de bediening afhankelijk van Strijpen; in de 14de eeuw, zelfstandige parochie met gotische kruiskerk; in 1564 en 1645, geteisterd door brand en verwoestingen; enkel het koor en de middenbeuk bleven bewaard. Door de eeuwen meermaals aangepast en uitgebreid.


Patisserie de la Gare

Stationsstraat 50 (Zottegem)
Huis van vier traveeën, drie bouwlagen onder doorgetrokken zadeldak van nummer 48 en aansluitend bij laatstgenoemde omwille van gelijksoortige doch meer picturaal uitgewerkte gevelbekleding met gele en groene glazuurstenen.


Rijhuis

Hoogstraat 22 (Zottegem)
Gelijkaardig rijhuis doch met hogere derde bouwlaag. Meer uitgewerkte stucversiering met Louis-Philippe inslag, onder meer voor de sluitstenen van de bel-etagevensters en de drempelconsoles van de hoogste verdieping. Vernieuwde


Rode bastaardpaardenkastanje Egmontpark

Zottegem (Zottegem)
In de tweede helft van de 19de eeuw werd op de historische site aansluitend bij het Egmontkasteel een park aangelegd. De rode bastaardpaardenkastanje vermeld op de inventarisatiefiche dateert uit deze periode.


Sint-Jorishof

Markt 5 (Zottegem)
Burgerhuis van twee bouwlagen van acht traveeën onder zadeldak, uit de 19de eeuw. Bepleisterde en geschilderde lijstgevel op arduinen plint. Neoclassicistische deur in geriemde omlijsting van arduin onder druiplijst.


Smeedijzeren gaslantaarn met houder

Markt (Zottegem)
De openbare verlichting door middel van gaslantaarns zou te Zottegem na de zestiger jaren van de 19de eeuw ingevoerd zijn. De lantaarn schuin tegenover het stadhuis is het laatst bewaarde specimen in deze gemeente.


Stadhuis Zottegem

Markt 1 (Zottegem)
Stadhuis uit 1862 naar ontwerp van Emile Vanhoecke-Peeters, zie gevelplaat met namen van toenmalig stadsbestuur en architect. Hoekpand van het dubbelhuistype met drie bouwlagen, voorgevel van vijf traveeën, zijgevel van drie traveeën, onder schilddak. Bepleisterde en geschilderde baksteenbouw op arduinen plint. Gevels afgelijnd door negblokken.


Stadswoning

Zavel 9 (Zottegem)
Rijhuis van drie traveeën en drie bouwlagen onder plat dak, uit het eerste kwart van de 19de eeuw. Lijstgevel van witte en groene geglazuurde baksteen, laatstgenoemde voor muurbanden en omlijstingen.


Stadswoning

Zavel 9 (Zottegem)
Stadswoning met afgesnuite hoektravee en respectievelijk één en vijf traveeën aan weerszij van de hoektravee en drie bouwlagen onder plat dak, uit het eerste kwart van de 20ste eeuw. Lijstgevel bekleed met gele en groene glazuurtegels.


Stadswoning

Trapstraat 21A-B (Zottegem)
Gecementeerd en geschilderd rijhuis van vier traveeën en drie bouwlagen onder een zadeldak, uit de 19de eeuw.


Stadswoning

Stationsstraat 20 (Zottegem)
Huis van drie traveeën, twee en een halve bouwlaag onder zadeldak, uit de eerste helft van de 20ste eeuw.


Stadswoning

Stationsplein 4-5 (Zottegem)
Eertijds bepleisterd en geschilderd enkelhuis met een brede poorttravee, drie venstertraveeën en twee en een halve bouwlaag onder een zadeldak, uit de tweede helft van de 19de eeuw en heden opgesplitst in twee woningen.


Stadswoning

Molenstraat 22 (Zottegem)
Stadswoning, grosso modo uitgewerkt als nummer 20. Parement bezet met siergevelsteen, gewijzigde begane grond, uit de eerste helft van de 20ste eeuw.


Stadswoning

Markt 19 (Zottegem)
Drie traveeën breed huis met drie bouwlagen onder zadeldak, uit de 19de eeuw, met bepleisterde en geschilderde lijstgevel.


Stadswoning

Markt 17 (Zottegem)
Huis met twee en een halve bouwlaag van vijf traveeën onder zadeldak uit de 19de eeuw. Bepleisterde en geschilderde baksteenbouw op arduinen plint.


Stadswoning

Markt 9 (Zottegem)
Eenvoudig huis met drie bouwlagen van twee traveeën onder zadeldak (leien), uit de 19de eeuw.


Stadswoning

Kasteelstraat 43 (Zottegem)
Huis van drie traveeën en twee en een halve bouwlaag onder licht gebogen zadeldak, daterend uit de 19de eeuw. Gecementeerde lijstgevel op lage plint van arduin


Stadswoning

Heldenlaan 7 (Zottegem)
Dubbelhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak uit het eerste kwart van de 20ste eeuw. Lijstgevel bekleed met picturaal aangewende gele en groene faiencetegels.


Stadswoning

Heldenlaan 4 (Zottegem)
Rijhuis van twee traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak met steile helling, uit de 19de eeuw.


Treurhoningboom Egmontpark

Zottegem (Zottegem)
In de tweede helft van de 19de eeuw werd op de historische site aansluitend bij het Egmontkasteel een park aangelegd. De treurhoningboom vermeld op de inventarisatiefiche dateert uit deze periode.


Twee burgerhuizen

Heldenlaan 83-85 (Zottegem)
Burgerhuis van twee bouwlagen, zes traveeën onder vrij steil zadeldak vermoedelijk opklimmend tot midden 18de eeuw, zie zandstenen gevelsteen, gedateerd 1751, links van poort.


Twee op stam gezette taxussen Egmontpark

Zottegem (Zottegem)
In de tweede helft van de 19de eeuw werd op de historische site aansluitend bij het Egmontkasteel een park aangelegd. De twee op stam gezette taxussen vermeld op de inventarisatiefiche dateren uit deze periode.


Twee op stam gezette taxussen Egmontpark

Zottegem (Zottegem)
In de tweede helft van de 19de eeuw werd op de historische site aansluitend bij het Egmontkasteel een park aangelegd. De twee op stam gezette taxussen vermeld op de inventarisatiefiche dateren uit deze periode.


Villa Cantaert

Bruggenhoek 1 (Zottegem)
De bouw van de villa werd omstreeks 1925 aangevat, naar een ontwerp van architect Claessens. Het is een tweelaags gebouw, opgetrokken in een gelige baksteen met natuursteen voor de constructieve onderdelen. In contrast met het neoclassicistisch geïnspireerd exterieur vertonen de interieurs een zuiver art-decostijl. Strakke voortuin met laag gelegen grasperk en decoratieve inkompartijen en hekwerk. De achtertuin werd aangelegd in een landschappelijke stijl.


Volkshuis

Markt 8 (Zottegem)
Horecabedrijf met één travee en vier bouwlagen onder afgeknot piramidedak met gesmeed ijzeren vorstkam, uit begin 20ste eeuw.


Winkelhuis

Hoogstraat 20 (Zottegem)
Rijhuis van drie traveeën en drie verdiepingen onder zadeldak met bepleisterde en geschilderde lijstgevel, uit de tweede helft van de 19de eeuw.


Winkelhuis

Stationsstraat 43 (Zottegem)
Huis van twee en een halve bouwlaag en vijf traveeën onder zadeldak, uit de tweede helft van de 19de eeuw, met sierlijke houten winkelpui.


Winkelhuis

Molenstraat 20 (Zottegem)
Pittoresk diephuis van twee bouwlagen onder zadeldak, uit eind 19de eeuw. Gepleisterde en geschilderde baksteenbouw, sierlijke muurankers.


Winkelhuis

Hoogstraat 61 (Zottegem)
Rijhuis van vier traveeën en twee bouwlagen met zolderverdieping onder zadeldak. Eenvoudige bepleisterde en geschilderde gevel met sobere neoclassicistische inslag, vermoedelijk uit de eerste helft van de 19de eeuw.


Winkelhuis

Hoogstraat 51 (Zottegem)
Winkelhuis van twee bouwlagen en twee traveeën onder zeer steil zadeldak. Sierband van gestileerde bloemmotieven in entablement.


Winkelhuis

Markt 15 (Zottegem)
Huis van twee traveeën en drie bouwlagen onder een zadeldak, uit de 19de eeuw.


Winkelhuis

Stationsstraat 22 (Zottegem)
Huis van twee traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak met twee dakkapellen onder getoogde kroonlijst met oren, daterend uit de 19de eeuw. Gevelbekleding met gele en groene faiencetegels uit het eerste kwart van de 20ste eeuw.


Winkelhuis

Stationsstraat 48 (Zottegem)
Enkelhuis van twee traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak met gevelbekleding van gele en bruine glazuurstenen. Fraaie Jugendstilpui met deur met sierlijke waaier.


Winkelhuis

Stationsstraat 45 (Zottegem)
Dubbelhuis van drie traveeën en drie en een halve bouwlaag onder zadeldak, uit de 19de eeuw, op arduinen plint. Gevel bekleed met gele en groene faiencetegels uit het eerste kwart van de 20ste eeuw.


Winkelhuis

Hoogstraat 39, 39A (Zottegem)
Rijhuis van twee traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak, uit het eerste kwart van de 20ste eeuw. Lijstgevel van baksteen, voornamelijk witte met decoratief gebruik van blauwe voor speklagen, geometrische motieven en hoekbanden. Op de bel-etage, breed middenpenant gemarkeerd door een hoge spiegel met uitgewerkt vaas- en ruikermotief van faiencetegels.


Witte paardenkastanje Egmontpark

Zottegem (Zottegem)
In de tweede helft van de 19de eeuw werd op de historische site aansluitend bij het Egmontkasteel een park aangelegd. De witte paardenkastanje vermeld op de inventarisatiefiche dateert uit deze periode.


Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.