Beschermd monument

Woning Het Dambord

Beschermd monument van 11-08-1943 tot heden

ID: 918   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/918

Besluiten

Woningen, brouwerij, herberg en refugiehuizen van de abdijen van Averbode, Tongerlo en Corsendonck
definitieve beschermingsbesluiten: 11-08-1943  ID: 76

Beschrijving

De bescherming als monument omvat een deel van het hoekpand Het Dambord, gelegen aan de Ketelstraat. De bescherming werd later uitgebreid tot het gehele pand, door de bescherming als monument van het deel aan de Schotelstraat bij Koninklijk Besluit van 26 september 1974.Waarden

Het huis, genaamd Het Dambord, is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

-

historische waarde

-

historische waarde

in casu archeologische waarde


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Woning Het Dambord

Ketelstraat 30, Schotelstraat 13 (Diest)
Merkwaardig en groot hoekhuis in vakwerk- en leembouw uit de 15de-16de eeuw, heden onderverdeeld in drie woningen.