Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Gemeentehuis van Michelbeke

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
91803
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/91803

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Café zogenaamd "Gemeentehuis", tot in 1970 ook in gebruik als gemeentehuis van Michelbeke. Enigszins opvallend hoekpand, gelegen boven het pleinniveau met een gevelbreed bordes voorzien van twee trappen.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Gemeentehuis van Michelbeke

Meierij 86, St.-Sebastiaansplein 2 (Brakel)
Enigszins opvallend hoekpand, gelegen boven het pleinniveau met een gevelbreed bordes voorzien van twee trappen. Breedhuis van vermoedelijk zes traveeën en één bouwlaag, onder zadeldak, met herkenbare oude kern wellicht opklimmend tot de 18de eeuw.