Beschermd monument

Hotel de Nockere: gevels en daken

Beschermd monument van 19-12-2014 tot heden

ID
9183
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/9183

Besluiten

Geografisch pakket Gent
wijzigingsbesluiten: 19-12-2014  ID: 5639

Beschrijving

De bescherming omvat de gevels en bedaking van het voormalige Hotel de Nockere of Nokere, gebouwd in 1778. In 2014 werd een wijzigingsbesluit opgemaakt ter aanpassing van een administratieve fout.

Het beschermingsdossier motiveert de historische en artistieke waarde van de gevels en bedaking van het Hotel de Nokere als volgt:
"- de historische waarde als het zogenaamde Hotel de Nokere, gebouwd in opdracht van ridder de Ghellinck, heer van Nokere, in 1778 op de plaats van het toen zeer bekende Hof van Wacken uit de 16de eeuw."
"- de historische en artistieke waarde als voorbeeld van een enorm groot herenhuis gebouwd in Lodewijk XVI-stijl naar ontwerp van J. Colin, met monumentale voorgevel, gemarkeerd door twee bepleisterde en beschilderde woonvleugels met elkaar verbonden door een arduinen portiek met een grote rondboogpoort in een hol geprofileerde omlijsting."

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, beschermingsdossier DO000810, 18de-eeuwse hotels (VAN DEN BOSSCHE H., 1990).


Waarden

De gevels en bedaking van het Hotel de Nokere is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu documentaire waarde:

artistieke waarde

-

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Hotel de Nockere

Poel 7-8, Sint-Michielsstraat 18 (Gent)
Classicistisch herenhuis gebouwd naar ontwerp van J. Colin in 1778 op de plaats van het steen "Hof van Wacken". Monumentale voorgevel gemarkeerd door twee identieke woonvleugels die met elkaar verbonden zijn door een arduinen portiek, die toegang verleende tot de binnenplaats. Elke bepleisterde vleugel op arduinen plint beslaat aan de straatkant zeven traveeën en drie bouwlagen gemarkeerd door een drie traveeën breed middenrisaliet.