Beschermd monument

Arbeiderswoning

Beschermd monument van 21-12-2001 tot heden
ID: 9187   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/9187

Besluiten

Woningen
definitieve beschermingsbesluiten: 21-12-2001  ID: 3798

Beschrijving

Het arbeidershuis is beschermd als monument.


Waarden

Oudeberg 52 is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Wegens het algemeen belang gevormd door de historische waarde als getuige van de oude bebouwing aan de Oudeberg, namelijk een in kern 18de-eeuws, in de 19de-eeuw verbouwd huisje van anderhalve bouwlaag en drie traveeën, geplaatst onder pannenzadeldak, opgetrokken met baksteen en met witgekalkt gevelparement, met in baksteen overwelfde kelder.
Wegens het algemeen belang gevormd door de volkskundige waarde als 19de-eeuws huisje dat werd bewoond door de laatste belleman van de stad Geraardsbergen.

volkskundige waarde

Wegens het algemeen belang gevormd door de historische waarde als getuige van de oude bebouwing aan de Oudeberg, namelijk een in kern 18de-eeuws, in de 19de-eeuw verbouwd huisje van anderhalve bouwlaag en drie traveeën, geplaatst onder pannenzadeldak, opgetrokken met baksteen en met witgekalkt gevelparement, met in baksteen overwelfde kelder.
Wegens het algemeen belang gevormd door de volkskundige waarde als 19de-eeuws huisje dat werd bewoond door de laatste belleman van de stad Geraardsbergen.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Arbeiderswoning

Oudebergstraat 52 (Geraardsbergen)
Arbeiderswoning van drie traveeën en anderhalve bouwlaag, afgedekt met een doorlopend pannenzadeldak met nummer 54, in kern uit de 18de eeuw maar in de 19de eeuw aangepast.