Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Parochiekerk Sint-Amandus

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden
ID: 91936   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/91936

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Naar het oosten georiënteerde kerk ingeplant aan de noordzijde van het dorpsplein, voorheen gelegen binnen ommuurd kerkhof, sinds 1973 omringd door een grasperk. Gebouwd ter vervanging van de oude Sint-Laurentiuskapel (stichtingsjaar onbekend), hersteld en gewijd circa 1350.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Parochiekerk Sint-Amandus

Oostakkerdorp zonder nummer (Gent)
Naar het oosten georiënteerde kerk ingeplant aan de noordzijde van het dorpsplein, voorheen gelegen binnen ommuurd kerkhof, sinds 1973 omringd door een grasperk. Gebouwd ter vervanging van de oude Sint-Laurentiuskapel (stichtingsjaar onbekend), hersteld en gewijd circa 1350.