Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoeve

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
91964
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/91964

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Hoeve met L-vormig geschikte losse bestanddelen, volgens historisch kaartmateriaal teruggaand op een minstens tot het derde kwart van de 18de eeuw opklimmende kleinschalige landbouwsite.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hoeve met losse bestanddelen

Heikant 228 (Zele)
Hoeve met L-vormig geschikte losse bestanddelen, volgens historisch kaartmateriaal teruggaand op een minstens tot het derde kwart van de 18de eeuw opklimmende kleinschalige landbouwsite. Achterin gelegen vrij authentiek verankerd boerenhuis van één bouwlaag en zeven traveeën onder een zadeldak met cementpannen en slechts één kamer diep.