Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Gesloten hoeve Cabaret Pomme d'Or

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 91998   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/91998

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Op Poppkaart aangeduid als "Cabaret Pomme d'Or", nu gesloten hoeve rondom gekasseide binnenplaats; voortuin afgesloten met betonplaten en ijzeren hek.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hoeve Cabaret Pomme d'Or

Rode Mutslaan 20 (Ronse)
Op Poppkaart aangeduid als Cabaret Pomme d'Or, nu gesloten hoeve rondom gekasseide binnenplaats.