Beschermd monument

Windmolen Heidemolen

Beschermd monument van 27-09-1943 tot heden

ID
920
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/920

Besluiten

Stenen windmolens Oude Molen en Nieuwe Molen, windmolen en houten windmolen
definitieve beschermingsbesluiten: 27-09-1943  ID: 82

Beschrijving

De bescherming als monument betreft de windmolen, zogenaamd Heidemolen.Waarden

De windmolen is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

artistieke waarde

-

archeologische waarde

in casu oudheidkundige waarde


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Heidemolen met molenaarswoning

Molenheide 25, zonder nummer (Londerzeel)
De Heidemolen in Malderen is een vroeg-18de-eeuwse korenmolen, van het type houten standaard- of staakmolen met open voet. Nadat de molen in 1990 van zijn voetstuk was geblazen bij een storm, bouwde de firma Caers uit Retie in 1994-1995 de molen terug op in zijn oorspronkelijke vorm. De vroegere molenaarswoning is een L-vormig witgeschilderd en gecementeerd volume van één bouwlaag onder verspringende zadeldaken met een 19de-eeuws gedeelte van drie traveeën.