Beschermd monument

Windmolen Heidemolen

Beschermd monument van 27-09-1943 tot heden
ID: 920   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/920

Besluiten

Stenen windmolens Oude Molen en Nieuwe Molen, windmolen en houten windmolen
definitieve beschermingsbesluiten: 27-09-1943  ID: 82

Beschrijving

De bescherming als monument betreft de windmolen, zogenaamd Heidemolen.Waarden

De windmolen is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

-

historische waarde

in casu oudheidkundige waarde

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Windmolen Heidemolen

Molenheide zonder nummer (Londerzeel)
Houten windmolen uit de tweede helft van de 18de eeuw, gerestaureerd met goed bewaarde constructie doch herstelde wieken.