Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Refugiehuis Norbertijnenabdij Drongen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
92060
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/92060

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Doorgaans worden deze fragmenten beschouwd als elementen van de oude kloostergang. Uit een oude gravure van het klooster kan men echter opmaken dat de eigenlijke kloostergang bij de kapel zelf aansloot.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Refugiehuis abdij van Drongen: stallen

Lange Steenstraat 20-50, 20A (Gent)
Doorgaans worden deze fragmenten beschouwd als elementen van de oude kloostergang van de abdij van Drongen. Het lijkt er veeleer op dat de hier betreffende vleugel een overblijfsel is van de voormalige stalgebouwen.