Beschermd monument

Parochiekerk Sint-Amandus

Beschermd monument van 20-04-1982 tot heden

ID
9209
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/9209

Beschrijving

De parochiekerk Sint-Amandus is beschermd als monument.

In het beschermingsdossier wordt de historische waarde van de kerk als volgt gemotiveerd: "als kerk uit het laatste kwart van de 18de eeuw met witgekalkte gevels en halfronde koorsluiting, gebouwd ter vervanging van een laatgotische kerk, waarvan de 14de-eeuwse westtoren bewaard bleef."

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, beschermingsdossier DO000682, Sint-Amanduskerk (S.N., 1982)


Waarden

De Sint-Amanduskerk is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

artistieke waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Parochiekerk Sint-Amandus

Kwaremontplein zonder nummer (Kluisbergen)
Dorpskerk met noordzuid-gerichte lengteas waarbij het koor paalt aan het Kwaremontplein. Behalve aan het koorhoofd omgevend ommuurd kerkhof met breedste deel ten noorden tegenover de voorgevel van de kerk. De huidige kerk, nieuw gebouwd in 1788-1789 en ingewijd in 1792, incorporeert van de voorgaande kerk de gotische toren.