Beschermd monument

Parochiekerk Sint-Amandus: kerkhofmuur

Beschermd monument van 20-04-1982 tot heden
ID: 9212   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/9212

Beschrijving

De kerkhofmuur rond de parochiekerk Sint-Amandus is beschermd als monument.

In het beschermingsdossier wordt de historische waarde van de kerkhofmuur als volgt gemotiveerd: "in het dorpsbeeld door zijn ongewone hoogte aan de Ommegangstraat, te wijten aan het zeer grote niveauverschil tussen deze straat en het kerkhof."

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, beschermingsdossier DO000682, kerkhofmuur rond de Sint-Amanduskerk (S.N., 1982)


Waarden

De kerkhofmuur rond de Sint-Amanduskerk is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

artistieke waarde

-


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Parochiekerk Sint-Amandus

Kwaremontplein zonder nummer (Kluisbergen)
Dorpskerk met noordzuid-gerichte lengteas waarbij het koor (op het zuiden, afwijkend naar zuidoosten) paalt aan het Kwaremontplein. Behalve aan het koorhoofd omgevend ommuurd kerkhof met breedste deel ten noorden tegenover de voorgevel van de kerk.