Beschermd monument

Dorpswoning: exterieur en deel interieur

Beschermd monument van 20-04-1982 tot heden
ID: 9214   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/9214

Beschrijving

Het exterieur (gevels en bedaking) en de oude delen van het interieur van deze dorpswoning is beschermd als monument.

In het beschermingsdossier wordt de artistieke en de historische waarde van de dorpswoning als volgt gemotiveerd: "als 18de-eeuwse woning, opgetrokken in baksteen, witgekalkt aan straat- en tuinzijde, met inwendig thans achter vals plafond verstopte oude balkenzoldering en bewaarde 18de-eeuwse schouwmantel."

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, beschermingsdossier DO000682, Ommegangstraat 3: woning (gevels, bedaking en oude delen interieur) (S.N., 1982)

Waarden

De de woning (gevels, bedakingen en oude delen van het interieur), is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

artistieke waarde

-


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Dorpswoning

Ommegangstraat 3 (Kluisbergen)
Dorpswoning, als enig overblijvend element van een vroeger U-vormig landelijk complex. Heden zogenaamd "Theaxus", woning met weefatelier en kunstgalerij.