Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoekcomplex met de Botermanstraat

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 92159   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/92159

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Hoekcomplex met de Botermanstraat, bestaande uit verschillende panden en daterend uit verschillende periodes. Archiefstukken vermelden reeds in de veertiende eeuw het zogenaamde "Naeldekens Couvent", een klooster met kapel waar meisjes zich toelegden op het naaien.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hoekcomplex met de Jan Botermanstraat

Burgstraat 24, 22A, Jan Botermanstraat 1-3, 1A-C (Gent)
Hoekcomplex met de Botermanstraat, bestaande uit verschillende panden en daterend uit verschillende periodes. Archiefstukken vermelden reeds in de veertiende eeuw het zogenaamde "Naeldekens Couvent", een klooster met kapel waar meisjes zich toelegden op het naaien.