Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Spoorwegbrug

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 20-09-2010 tot heden

ID: 92164   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/92164

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Draaibrug van 1926 met draaiend gedeelte tussen vaste overbrugging op de Linkeroever en een gewoon bruggenhoofd op de rechteroever.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Spoorwegbrug

Wiedauwkaai zonder nummer (Gent)
Draaibrug van 1926 met draaiend gedeelte tussen vaste overbrugging op de Linkeroever en een gewoon bruggenhoofd op de rechteroever.