Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Villa La Closerie

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
92183
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/92183

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Villa in Engelse cottagestijl in een ruime aangelegde tuin, daterend uit begin 20ste eeuw.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Villa La Closerie

Rijvisschestraat 50 (Gent)
Villa in Engelse cottagestijl in een ruime aangelegde tuin, daterend uit begin 20ste eeuw. Begroeid bakstenen gebouw met gecementeerde hoekbanden en imitatievakwerkbouw op de bovenverdieping onder snijdende schilddaken. Links, markant zeshoekig uitgebouwde torentravee.