Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Parochiekerk Heilige Simon en Heilige Judas Thaddeus

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden
ID: 92186   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/92186

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Neogotische basilicale kerk uitziend op de Sint-Simonstraat en aan de noord- en oostzijde omgeven door een kerkhof dat zich uitstrekt over een groot gedeelte van Gentbruggekouter, tot de rechter Scheldeoever en de Kerkstraat. Opgetrokken in 1868-1872 naar ontwerp van architect Ferdinand De Noyette.


Waarden


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Parochiekerk Heilige Simon en Heilige Judas Thaddeus

Gentbruggeplein zonder nummer (Gent)
Neogotische basilicale kerk uitziend op de Sint-Simonstraat en aan de noord- en oostzijde omgeven door een kerkhof dat zich uitstrekt over een groot gedeelte van Gentbruggekouter, tot de rechter Scheldeoever en de Kerkstraat. Opgetrokken in 1868-1872 naar ontwerp van architect Ferdinand De Noyette.