Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Pachthoeve van het klooster van Tussenbeke

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 92188   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/92188

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Voormalige pachthoeve van het klooster van Tussenbeke, ook gekend als “Pierens Hof”. Gelegen aan de vroegere dreef leidend naar het verdwenen klooster en nu doorsneden door de spoorlijn Gent-Brussel.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Pachthoeve van het klooster van Tussenbeke

Billegem 54, 54A (Wichelen)
Pachthoeve van het klooster met langgerekt bedrijfsgebouw uit midden 19de eeuw en aansluitend vroeger boerenhuis omgevormd tot stallen. Nieuwe vrijstaande woning, gebouwd in 1936 met bebloemd voortuintje afgesloten met sierlijk ijzeren hekwerk in art-decostijl.