Burgerhuis ontworpen door A. Van Hoecke-Dessel

Beschermd monument van 24-06-1993 tot heden

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Gent
Deelgemeente Gent
Straat Kunstlaan
Locatie Kunstlaan 41 (Gent)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/44021/1166.1
  • 4.01/44021/443.1
  • OO001485

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Burgerhuis ontworpen door A. Van Hoecke-Dessel

Kunstlaan 41, Gent (Oost-Vlaanderen)

Typische art-nouveaugevel van twee traveeën en drie bouwlagen, met zadeldak, gedateerd 1903 door middel van een gevelsteen onder het dakvenster, gesigneerd 'A. Van Hoecke-Dessel' (in plint).

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De bescherming omvat het art-nouveauburgerhuis ontworpen door A. Van Hoecke-Dessel in 1903.

Het beschermingsdossier motiveert de historisch en artistieke waarde van het huis als volgt: "als woonhuis in art-nouveaustijl, ontworpen door architect A. Van Hoecke-Dessel in 1903, met als bijzondere kenmerken onder meer een asymmetrische gevelopbouw met constructief en decoratief uitgewerkte ijzeren onderdelen, alsmede een waardevol interieur met originele sierelementen uit dezelfde periode, zoals vloermozaïek, glasramen en deurklinken."

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, beschermingsdossier DO000847, Woning gelegen Kunstlaan 41 (VAN DEN BOSSCHE H., 1993).

Waarden

Het huis is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

artistieke waarde

historische waarde

in casu documentaire waarde:
Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.