Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Burgerhuis

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 20-09-2010 tot heden

ID: 92249   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/92249

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Vroegere woning "De Pelikaan", thans gekend als café "Den Helleput". Deze woning, waarvan de vermeldingen teruggaan tot de 16de eeuw, behoort tot de uitzonderlijke gebouwen met een behouden laat 17de-eeuwse kern.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Herberg De Pelikaan

Grote Markt 30 (Dendermonde)
Vroegere woning "De Pelikaan", thans gekend als café "Den Helleput". Deze woning, waarvan de vermeldingen teruggaan tot de 16de eeuw, behoort tot de uitzonderlijke gebouwen met een behouden laat 17de-eeuwse kern.