Beschermd monument

Sint-Adriaansabdij: Canadapopulier

Beschermd monument van 28-02-2002 tot heden

ID
9226
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/9226

Besluiten

Canadapopulier
definitieve beschermingsbesluiten: 28-02-2002  ID: 3816

Beschrijving

De Canadapopulier in het zuidoosten van het park bij de Sint-Adriaansabdij te Geraardsbergen is beschermd als monument. Deze boom behoort ook tot de als stadsgezicht beschermde site van de Sint-Adriaansabdij.Waarden

De Canadapopulier in het Abdijpark is beschermd als monument omwille van het algemene belang gevormd door de:

wetenschappelijke waarde

De Populus x canadensis cv. 'Marilandica' heeft een respectabele stamomtrek van 856 centimeter. Voorzichtig kan gesteld worden dat deze boom ongeveer 200 jaar oud is. De levensverwachting van deze kloon is hoger dan van de meeste andere Euramerikaanse populieren.
De 'Marilandica' is een zeer oude populierenkloon, die in Vlaanderen veel werd aangeplant, maar die nu verdrongen is door meer productieve klonen. In Vlaanderen is hij onder meer gekend in de volksmond als onder andere 'Vrouwelijke Gek', 'Gentenaar' en 'Achtkanter' omwille van de lijsten op de jonge, krachtige scheuten.

sociaal-culturele waarde

in casu esthetische waarde: : Het is een mooi gevormde driestammige populier.
De boom heeft een nagenoeg gaaf en ongeschonden voorkomen en is ook door zijn hoogte (circa 38 meter) en zijn enorme omtrek (856 centimeter) een uitzonderlijk exemplaar met een unieke en bijzondere schoonheidswaarde.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Canadapopulier in park Sint-Adriaansabdij

Abdijstraat zonder nummer (Geraardsbergen)
De Canadapopulier groeit als een dominant exemplaar in een bosje in het zuidoosten van het park dat werd aangelegd op de plaats van de voormalige Sint-Adriaansabdij, ten noorden van het stadscentrum van Geraardsbergen.