Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Sint-Katelijnestraat en omgeving

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 24-06-1993 tot heden

ID: 9227   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/9227

Besluiten

Woningen
definitieve beschermingsbesluiten: 24-06-1993  ID: 2519

Beschrijving

De bescherming omvat de Sint-Katelijnestraat met aanpalende panden in de Goudstraat en Gelukstraat. Binnen de afbakening als stadsgezicht zijn verschillende gebouwen als monument beschermd met name de stadswoningen op nummer 8 en 10-12 en het classicistisch herenhuis op nummer 26. Ook herenhuis De Pelikaan is als monument beschermd; het gebouw met zijn tuin is een beschermd stadsgezicht.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de historische waarde van de Sint-Katelijnestraat met aanpalende panden in de Goudstraat en Gelukstraat als volgt werd gemotiveerd: "als oude straat gelegen binnen de Waterwijk met behouden kleinschalige bebouwing waaronder verschillende oude kernen en een reeds aangepaste doch vrij geïntegreerde recentere bebouwing."

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, beschermingsdossier DO000848, Sint-Katelijnestraat en aanpalende panden in de Goud- en Gelukstraat, advies KCML (1993).


Waarden

De Sint-Katelijnestraat met aanpalende panden in de Goudstraat en Gelukstraat te Gent is beschermd als stadsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

in casu beeldbepalende waarde

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Sint-Katelijnestraat en omgeving

Gelukstraat, Goudstraat, Sint-Katelijnestraat (Gent)
De Sint-Katelijnestraat vormt de belangrijkste straat in de zogenaamde Waterwijk, een aloude stadswijk ten noorden van de Ottogracht, die sinds de 13de eeuw reeds geannexeerd werd bij de stad en als dusdanig deel uitmaakte van de zogenaamde Kuip of middeleeuwse stadskern.


Is de omvattende bescherming van

Burgerhuis

Sint-Katelijnestraat 15 (Gent)
Empire-getint enkelhuis van drie traveeën met drie bouwlagen onder schilddak (pannen), uit eerste helft 19de eeuw.


Burgerhuis

Sint-Katelijnestraat 16-22 (Gent)
Dubbelhuis van zes traveeën met drie bouwlagen onder lessenaarsdak (pannen), met kern uit 18de eeuw, mogelijk verhoogd met een verdieping en aangepast in 19de eeuw.


Burgerhuis

Sint-Katelijnestraat 19 (Gent)
Enkelhuis van twee traveeën met twee bouwlagen onder pseudo-mansardedak (kunstleien), met sober bepleisterde voorgevel uit 19de eeuw.


Burgerhuis

Sint-Katelijnestraat 24 (Gent)
Enkelhuis van drie traveeën met drie bouwlagen onder schilddak (pannen?), volgens archiefstukken daterend van 1782 doch met vernieuwde kroonlijst en sierstukken uit 19de eeuw.


Classicistisch herenhuis

Sint-Katelijnestraat 26 (Gent)
Classicistisch herenhuis van 1775 drie bouwlagen van zes traveeën onder zadeldak (pannen).


Drie stadswoningen

Sint-Katelijnestraat 5-9 (Gent)
Huizenrij van drie gelijkaardige enkelhuizen met drie bouwlagen van respectievelijk drie, twee en drie traveeën onder een zadeldak (pannen, nok evenwijdig aan de straat), uit begin 19de eeuw. Nummers 5, 7 met oudere kern (18de eeuw) aangegeven door muurankers en haakse achterbouw met puntgevel.


Herenhuis de Pelikaan

Sint-Katelijnestraat 11 (Gent)
Huis de Pelikaan van 1701, gebouwd door L. Bellemans; bewoond door de Ongeschoeide Karmelieten tot 1793, door de Fransen ingericht als kazerne tot 1810; museum en zetel van de Commissie voor Monumenten, in 1916 aangekocht door de stad en gerestaureerd naar ontwerp van architect F. Van Hove.


Hoekhuis

Goudstraat 12 (Gent)
Hoekhuis van twee bouwlagen, voorgevel van twee traveeën, zijgevel van vier traveeën, met afgewolfd zadeldak (Vlaamse pannen), uit 19de eeuw.


Hoekhuis met de Gelukstraat

Sint-Katelijnestraat 2 (Gent)
Hoekhuis met de Gelukstraat, twee bouwlagen en drie traveeën brede trapgevel (7 treden en topstuk) onder zadeldak (Vlaamse pannen), in kern opklimmend tot de 17de eeuw, volgens archiefstukken verbouwd in 1757 en naderhand aangepast.


Stadswoning

Gelukstraat 17 (Gent)
Eén huis onderverdeeld in twee woningen. Breedhuis in traditionele stijl met zes traveeën, twee bouwlagen en zadeldak (mechanische pannen) met trapdakvenster in het midden van de gevel. Verankerde bak- en zandsteenbouw op een gecementeerde plint vermoedelijk daterend uit 17de eeuw.


Stadswoning

Goudstraat 6 (Gent)
Enkelhuis van drie traveeën en drie bouwlagen, heden onder plat dak, maar opklimmend tot 17de eeuw (?). Bepleisterde en wit geschilderde lijstgevel - aanpassing uit 19de eeuw -, verankerd met oude muurankers.


Stadswoning

Goudstraat 8 (Gent)
Empire-getint enkelhuis van drie traveeën en drie bouwlagen met zadeldak (Vlaamse pannen), uit eerste helft 19de eeuw. Bepleisterde en wit geschilderde lijstgevel.


Stadswoning

Goudstraat 10 (Gent)
Vanouds een huis met dubbelhuisopstand van zes traveeën en twee bouwlagen onder rechts-afgesnuit zadeldak (Vlaamse pannen), uit 17de eeuw. Twee bakstenen trapgeveltjes van drie traveeën (6 treden en topstuk) met gecementeerde plint.


Stadswoning

Sint-Katelijnestraat 6 (Gent)
Enkelhuis van drie traveeën met drie bouwlagen onder zadeldak (nok evenwijdig aan de straat, pannen), uit tweede helft 19de eeuw.


Stadswoning

Sint-Katelijnestraat 8 (Gent)
Huis met trapgevel (6 trappen en topstuk), twee bouwlagen van drie traveeën onder zadeldak; in kern opklimmend tot de 16de of 17de eeuw.


Stadswoning

Sint-Katelijnestraat 10-12 (Gent)
Huis met trapgevel (7 trappen en topstuk) van vier traveeën met twee bouwlagen en zadeldak, in kern opklimmend tot de 17de eeuw; bepleisterd en voorzien van nieuwe vensters in de eerste helft van de 19de eeuw.


Stadswoning

Sint-Katelijnestraat 13 (Gent)
Enkelhuis van drie traveeën met drie bouwlagen onder schilddak (?) volgens archiefstukken daterend van 1795.


Stadswoning

Sint-Katelijnestraat 14 (Gent)
Aanvankelijk diephuis met topgevel, met twee bouwlagen van drie traveeën, vermoedelijk in de loop van de 19de eeuw bepleisterd en verbouwd tot lijstgevel met drie bouwlagen, onder zadeldak (Vlaamse pannen, nok loodrecht op de straat).


Stadswoning

Sint-Katelijnestraat 17 (Gent)
Enkelhuis van drie traveeën met drie bouwlagen onder afgewolfd dak (nok loodrecht op de straat) met vermoedelijk oudere kern met twee bouwlagen, aangepast en bepleisterd in 19de en 20ste eeuw.


Stadswoning

Sint-Katelijnestraat 21 (Gent)
Diephuis met tuitgevel met muurvlechtingen, twee traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen), in kern mogelijk opklimmend tot 17de eeuw, op een gevelsteen gedateerd 1920 (restauratie?).


Twee arbeiderswoningen

Sint-Katelijnestraat 1-3 (Gent)
Twee samen ontworpen enkelhuizen van drie traveeën met twee bouwlagen onder zadeldak (pannen), volgens archiefstukken te dateren 1783.