Beschermd monument

Woning De Helle

Beschermd monument van 11-08-1943 tot heden
ID: 923   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/923

Besluiten

Woningen, brouwerij, herberg en refugiehuizen van de abdijen van Averbode, Tongerlo en Corsendonck
definitieve beschermingsbesluiten: 11-08-1943  ID: 76

Beschrijving

De woning De Helle is beschermd als monument.Waarden

Het huis is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

-

historische waarde

-

historische waarde

in casu archeologische waarde


Aanduiding van

Is de bescherming van

Woning De Helle

Koning Albertstraat 10 (Diest)
Met zandsteen bekleed dubbelhuis met drie verdiepingen in Louis XVI-stijl uit het vierde kwart van de 18de eeuw.