Beschermd monument

Rijksmiddelbare school: gevels en daken hoofdgebouwen en voorgevel, noordgevel en daken dienstgebouwen

Beschermd monument van 25-05-1981 tot heden
ID: 9230   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/9230

Beschrijving

De bescherming van de Rijksmiddelbare school als monument omvat de gevels en de bedakingen van de hoofdgebouwen en de voorgevel en de noordgevel en de bedakingen van de dienstgebouwen.

Het beschermingsdossier motiveert de bescherming als volgt: “De gevels en bedakingen van de hoofdgebouwen van de Rijksmiddelbare School, gelegen Begijnhofkaai en de voorgevel en noordgevel en de bedakingen van de dienstgebouwen, gelegen Wegvoeringstraat zijn beschermd als monument omwille van de architecturale waarde als voorbeeld van 19de-eeuws schoolcomplex met monumentale neoclassicistische bepleisterde gevelordonnantie, met bovendien een groot belang van het volume binnen de site, namelijk als dominerende wand van het hoofdgebouw langsheen de Begijnhofkaai."

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, DB000641, Rijksmiddelbare school (S.N., 1981).


Waarden

De Rijksmiddelbare School, en meer bepaald de gevels en de bedakingen van de hoofdgebouwen en de voorgevel en de noordgevel en de bedakingen van de dienstgebouwen, is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:

Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Rijksmiddelbare school

Begijnhofkaai 10, Wegvoeringstraat 7 (Geraardsbergen)
Rijksmiddelbare school gebouwd ter plaatse van het in 1880 gesloopte begijnhof, ingehuldigd in 1883. Neoclassicistisch hoofdgebouw en dienstgebouwen met uitbreidingen uit de 20ste eeuw.