Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Woning kapelbewaarster

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 92355   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/92355

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

In 1869 koopt de kerkfabriek de gronden en wordt de kapel uitgebreid en de huidige conciërgewoning gebouwd. Sinds dat jaar woont de kapelbewaarster in het huis. Het eenvoudige neoclassicistische huis telt drie traveeën en één bouwlaag onder een geknikt zadeldak.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Woning kapelbewaarster

Gaverlandstraat 147 (Beveren)
In 1869 koopt de kerkfabriek de gronden en wordt de kapel uitgebreid en de huidige conciërgewoning gebouwd. Sinds dat jaar woont de kapelbewaarster in het huis. Het eenvoudige neoclassicistische huis telt drie traveeën en één bouwlaag onder een geknikt zadeldak.