Beschermd monument

Pomp van 't Zand

Beschermd monument van 16-05-1995 tot heden
ID: 9241   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/9241

Besluiten

Pomp van 't Zand
definitieve beschermingsbesluiten: 16-05-1995  ID: 2863

Beschrijving

De bescherming omvat de pomp van 't Zand, een waterpomp uit 1835-36 ontworpen door Louis Roelandt.


Waarden

De pomp van 't Zand, gelegen op de openbare kruising van de Brusselsepoortstraat en Lievenspoortstraat is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

sociaal-culturele waarde

als fraai voorbeeld van een openbare pomp van 1835-36 en als sculpturaal huldebetoon aan België, een ontwerp van architect L. Roelandt en gerealiseerd in arduin door beeldhouwer Ph. Parmentier.

artistieke waarde

als fraai voorbeeld van een openbare pomp van 1835-36 en als sculpturaal huldebetoon aan België, een ontwerp van architect L. Roelandt en gerealiseerd in arduin door beeldhouwer Ph. Parmentier.

historische waarde

als fraai voorbeeld van een openbare pomp van 1835-36 en als sculpturaal huldebetoon aan België, een ontwerp van architect L. Roelandt en gerealiseerd in arduin door beeldhouwer Ph. Parmentier.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Pomp van 't Zand

Brusselsepoortstraat zonder nummer (Gent)
Op het driehoekig pleintje gevormd door de splitsing van de Brusselsepoortstraat en de Lange Violettestraat, voor de voormalige kazerne Cdt. Jonkheer de Hollain en de door L. Roelandt gebouwde militaire rijschool, staat de monumentale “pomp van ’t Zand”.