Wit Kasteel

Beschermd monument van 19-11-1996 tot heden

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Lovendegem
Deelgemeente Vinderhoute
Straat Neerstraat
Locatie Neerstraat 31 (Lovendegem)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • OO000778

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Wit Kasteel

Neerstraat 31-33, Lovendegem (Oost-Vlaanderen)

Fraai gesitueerd landhuis uit de 18de eeuw in cirkelvormige omwalling.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Deze bescherming betreft de site met omgrachting, bruggen en het Wit Kasteel zelf.

Waarden

De site met omgrachting, bruggen en het "Wit Kasteel" zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: : als 18de-eeuws landhuis fraai gesitueerd in een cirkelvormige omwalling enkel toegankelijk via twee boogbruggen met balusterleuningen en sierviezen en als architectuurhistorisch fraai voorbeeld van een aantrekkelijke buitenplaatsje uit de 18de eeuw opgetrokken in een eenvoudige en evenwichtige stijl en nog geheel gelegen in brede wallen.

artistieke waarde

als een 18de-eeuwse buitenplaats met een evenwichtige symmetrische ordonnantie en waarvan gevelbepleistering kenmerkend was voor dit kasteeltype.
Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.