Beschermd monument

Wit Kasteel

Beschermd monument van 19-11-1996 tot heden

ID
9244
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/9244

Besluiten

Wit Kasteel met omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 19-11-1996  ID: 3123

Beschrijving

Deze bescherming betreft de site met omgrachting, bruggen en het Wit Kasteel zelf.Waarden

De site met omgrachting, bruggen en het "Wit Kasteel" zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: : als 18de-eeuws landhuis fraai gesitueerd in een cirkelvormige omwalling enkel toegankelijk via twee boogbruggen met balusterleuningen en sierviezen en als architectuurhistorisch fraai voorbeeld van een aantrekkelijke buitenplaatsje uit de 18de eeuw opgetrokken in een eenvoudige en evenwichtige stijl en nog geheel gelegen in brede wallen.

artistieke waarde

als een 18de-eeuwse buitenplaats met een evenwichtige symmetrische ordonnantie en waarvan gevelbepleistering kenmerkend was voor dit kasteeltype.

Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Wit Kasteel

Neerstraat 29-33 (Lievegem)
Fraai gesitueerd landhuis uit de 18de eeuw in cirkelvormige omwalling. Tuinaanleg deels in Franse stijl met rechthoekige vijver. Ten oosten, dienstgebouw, voormalige remise, van vijf traveeën met rondboogdeuren en ten westen, gerestaureerd 18de-eeuws neerhof met latere aanpassingen op L-vormig grondplan met gewit 19de-eeuws duiventorentje met trapgevels.