Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Villa Thienpont

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
92446
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/92446

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Gelegen aan de hoek met Langekouter. Aanvankelijk zogenaamde "Villa Thienpont" naar de bouwheer Georges Thienpont. Goed bewaarde villa aanleunend bij de cottagestijl, als buitenverblijf opgericht in 1910.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Villa Thienpont

Bossenaarstraat 3 (Maarkedal)
Goed bewaarde villa aanleunend bij de cottagestijl, als buitenverblijf opgericht in 1910. Nadien bewoond door kunstschilder Valerius De Saedeleer, van 1921-1937. Geel bakstenen dubbelhuis met deels gecementeerde bovenverdieping en pannen bedaking. In de achtertuin, bijgebouw in dezelfde bouwtrant.