Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Wit Kasteel met omgeving

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 19-11-1996 tot heden

ID
9246
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/9246

Besluiten

Wit Kasteel met omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 19-11-1996  ID: 3123

Beschrijving

De bescherming omvat het reeds als monument beschermde Wit Kasteel met de onmiddellijke omgeving, met inbegrip van de tuin, het voormalig neerhof, het duiventorentje en de voormalige remise.Waarden

De tuin met voormalig neerhof en duiventorentje, voormalige remise en de omwalde site van het "Wit Kasteel" zijn beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

als diepe boomrijke tuin met voorin een in een cirkelvormige wal ingeplant 18de-eeuws kasteeltje met ten oosten en ten westen ervoor de vroegere aanhorigheden, respectievelijk de remise en het gerenoveerde 18de-eeuwse neerhof met recenter duiventorentje en als voorbeeld van een kasteeldomein met karakteristieke aanleg met nog omgracht 18de-eeuws kasteel toegankelijk via twee bruggen en de aanhorigheden ingeplant aan weerszij van het voorhof.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Wit Kasteel

Neerstraat 29-33 (Lievegem)
Fraai gesitueerd landhuis uit de 18de eeuw in cirkelvormige omwalling. Tuinaanleg deels in Franse stijl met rechthoekige vijver. Ten oosten, dienstgebouw, voormalige remise, van vijf traveeën met rondboogdeuren en ten westen, gerestaureerd 18de-eeuws neerhof met latere aanpassingen op L-vormig grondplan met gewit 19de-eeuws duiventorentje met trapgevels.