Beschermd monument

Posterijen, Vredegerecht en Politierechtbank: gevels en daken

Beschermd monument van tot heden

ID
9249
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/9249

Beschrijving

De bescherming omvat de gevels en daken van de Posterijen en van de Vredegerechten en Politierechtbank, ontworpen door stadsarchitect Charles van Rysselberghe en aan de zijde van het Koophandelsplein aansluitend bij de eveneens als monument beschermd Opera.Waarden

De gevels en bedakingen van de Posterijen en van de Vredegerechten en Politierechtbank is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

als gebouw van openbaar nut van 1913 ontworpen door stadsarchitect Charles van Rysselberghe in een neoclassicistische stijl aansluitend bij het belendende operagebouwen een homogeen geheel vormend.

historische waarde

als gebouw van openbaar nut van 1913 ontworpen door stadsarchitect Charles van Rysselberghe in een neoclassicistische stijl aansluitend bij het belendende operagebouwen een homogeen geheel vormend.

Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Koninklijke Opera en Posterijen

Koophandelsplein 21-22, Schouwburgstraat 3-7 (Gent)
De Koninklijke Opera werd in 1837-40 door architect Louis Roelandt gebouwd waar vroeger de Sint-Sebastiaansgile zetelde. Het neoclassicistisch complex werd aan de zijde van het Koophandelsplein in 1910-13 uitgebreid met post-telegraafkantoor en vredegerecht onder leiding van Charles Van Rysselberghe.