Beschermd monument

Motte

Beschermd monument van tot heden

ID
9251
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/9251

Besluiten

Parochiekerk Sint-Mauritius, motte en omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 01-07-1981  ID: 1640

Beschrijving

De omwalde motte in de tuin van de pastorie langs het Sint-Mauritsplein te Ressegem is beschermd als monument. Het brugje dat de motte met de pastorie verbindt is mee opgenomen in de bescherming. De omgeving van de kerk, pastorie en motte werd in hetzelfde besluit beschermd als dorpsgezicht.Waarden

De door een wal omgeven mote, door een brugje verbonden met de pastorietuin en begroeid met lindebomen en beuken, is beschermd als monument omwille van het algemene belang gevormd door de:

historische waarde

in casu cultuurhistorische waarde:

Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Motte

St.-Mauritsplein zonder nummer (Herzele)
De site is gelegen in Ressegem, een deelgemeente van Herzele. Dit gebied behoort tot het voormalige Land van Aalst. De motte met neerhof bevindt zich in het hart van het dorp aan het Sint-Mauritsplein, meer bepaald in de tuinen van de pastorij, en wordt door de Walstraat gescheiden van het neerhof dat meer noordwestelijk is gelegen.