Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoeve

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 92512   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/92512

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Boerenburgerhuis met voortuintje en bijhorende aanpalende bedrijfsgebouwen rondom een rechthoekige binnenplaats achter de hoevewoning.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hoeve

Hoogstraat 14 (Lebbeke)
Boerenburgerhuis met voortuintje en bijhorende aanpalende bedrijfsgebouwen rondom een rechthoekige binnenplaats achter de hoevewoning. Aanvankelijk kleinere woning met landgebouwen van 1871, in 1893 vergroot tot een complex met semi gesloten aanleg.