Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Boerenwoning

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 09-11-2011 tot heden

ID
92518
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/92518

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Eenvoudige boerenwoning van het gehucht Korsele met ommuurd, deels bekiezeld voortuintje.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Boerenwoning

Korsele 49 (Horebeke)
Eenvoudige boerenwoning van het gehucht Korsele met ommuurd, deels bekiezeld voortuintje. Rechts haaks op de woning bevindt zich de schuur; links een aangebouwd bijgebouw onder lessenaarsdak.