Beschermd monument

Holle weg met hakhoutstoven en communicatiebunker C36

Beschermd monument van 19-12-2014 tot heden

ID: 9254   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/9254

Besluiten

Holle weg met hakhoutstoven en de communicatiebunker C36
{'uri': u'https://id.erfgoed.net/thesauri/besluittypes/14', 'label': u'wijzigingsbesluiten'}: 19-12-2014  ID: 5640

Beschrijving

Deze bescherming betreft de holle weg met hakhoutstoven en de communicatiebunker.
Deze elementen zijn reeds beschermd sinds 12/07/2010. In het oorspronkelijke besluit ontbraken een aantal perceelsnummers. In 2014 werd deze administratieve fout rechtgezet.Waarden

De holle weg met omvangrijke hakhoutstoven van diverse boomsoorten en de communicatiebunker C36 zijn beschermd als monument omwille van het algemene belang gevormd door de:

artistieke waarde

in casu esthetische waarde:
de hakhoutstoven zijn het belangrijkste beeldbepalende object in de holle weg. Enkele ervan behoren tot de oudste in de regio. Zij hebben een mooie, representatieve groeivorm die goed tot zijn recht komt in de diep ingesneden holle weg met kasseibestrating.

sociaal-culturele waarde

historische, in casu cultuurhistorische, volkskundige en sociaal-culturele waarde:
zowel de holle weg als de hakhoutstoven zijn heel oud. De hakhoutstoven kwamen tot stand door een beheervorm die in het verleden algemeen verspreid was. In deze holle weg is er hakhoutbeheer toegepast op talrijke boomsoorten. De communicatiebunker C36 uit de Tweede Wereldoorlog verwijst naar een recenter verleden.

historische waarde

historische, in casu cultuurhistorische, volkskundige en sociaal-culturele waarde:
zowel de holle weg als de hakhoutstoven zijn heel oud. De hakhoutstoven kwamen tot stand door een beheervorm die in het verleden algemeen verspreid was. In deze holle weg is er hakhoutbeheer toegepast op talrijke boomsoorten. De communicatiebunker C36 uit de Tweede Wereldoorlog verwijst naar een recenter verleden.

volkskundige waarde

historische, in casu cultuurhistorische, volkskundige en sociaal-culturele waarde:
zowel de holle weg als de hakhoutstoven zijn heel oud. De hakhoutstoven kwamen tot stand door een beheervorm die in het verleden algemeen verspreid was. In deze holle weg is er hakhoutbeheer toegepast op talrijke boomsoorten. De communicatiebunker C36 uit de Tweede Wereldoorlog verwijst naar een recenter verleden.

wetenschappelijke waarde

in casu natuurwetenschappelijke waarde:
wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat verschillende hakhoutstoven uit autochtoon genetisch materiaal bestaan. In de Brabantse Leemstreek is dit zeldzaam geworden.


Aanduiding van

Is de omvattende bescherming van

Communicatiebunker C36

Hoogveldbaan zonder nummer (Bertem)
Vlak voor de Tweede Wereldoorlog werd een communicatiebunker gebouwd in de holle weg. De bunker maakte deel uit van de militaire verdedigingsgordel tussen Koningshooikt en Waver.


Holle weg met hakhoutstoven

Hoogveldbaan (Bertem)
De holle weg, ten noorden van het dorpscentrum van Bertem, maakte vroeger deel uit van de verbinding tussen Leuven en Everberg. Langs de holle weg bevinden zich tientallen hakhoutstoven van diverse soorten, die een onderlinge samenhang vertonen en uit autochtoon genetisch materiaal bestaan. Vanuit de diepte van de holle weg vormen de hakhoutstoven, die een representatieve groeivorm hebben, een beeldbepalend object.